Sykkelsporten tar form i Sauda

I all beskjedenhet må jeg erkjenne å ha noe og gjøre med at sykkelsporten begynte å utvikle seg i Sauda fra da jeg kom hit i 1978. Etter å ha rådet landeveiene i Sauda alene et par år, merket jeg meg at bl.a. Jakob Svandal og Halsnes-brødrene brukte sykkel til sommertrening. Etter hvert ble jeg også kjent med Knut Anderson og Jarle Handeland på mine turer både til Ropeid og Breiborg. Sammen ble vi sykkelsportens første ansikt utad i Sauda.

Organisert form

I 1983 begynte vi en slags organisert virksomhet med felles trening særlig med tanke på gjennomføring av Trondheim – Oslo, et vanvittig mål å sette for nybegynnere. Men, vi snakket også om å danne klubb og hadde i begynnelsen et uformelt lag som vi kalte Trondheim-Oslo Team. Vi gikk aktivt inn for å rekruttere deltakere til Trondhem-Oslo, og samlet inn penger som gikk med til å dekke de årlige reisene til Trondheim helt til og med 1986.

Sykkelgruppe i Ny Von 

Ideen til dannelse av en sykkelgruppe, kom fra leder i Ny Von, Jakob Solland som selvfølgelig hadde merket den økende interessen for sykkel blant klubbens medlemmer og ellers og ønsket å organisere syklistene innenfor laget. Han luftet ideen med ”den indre harde kjerne”, som straks var villig til å bli med. I Ny Von sitt årsmøte den 29.4.1986, vedtok laget å opprette egen sykkelgruppe. Styret i gruppa besto av: Anne Marit Lie, Marit Dolmen Karlsen, Ståle Lunde, Terje Risvoll og undertegnede. Anne Marit Lie var gruppeleder, men senere overtok undertegnede den rollen. Sykkelgruppa bestod fram til høsten 1987.

Sauda Sykkelklubb

Nevnte sykkelguppemedlemmer vedtok skriftlig en arbeidsnedleggelse som ble levert styret i Ny Von høsten 1987. Styret og senere årsmøtet aksepterte avgjørelsen. Gruppemedlemmene gikk så i gang med å stifte egen klubb, og i møtet den 12.01.1988 ble Sauda Sykkelklubb stiftet med følgende styre: leder Nils Kristen Herheim, sekretær Olav Ingar Bjelland, kasserer Martha Øvrebø og styremedlemmer Oskar Coll, David Opedal, og Terje Risvoll. Ideen med å velge folk utenom de sykkelaktive inn i styret, var at de aktive skulle kunne drive sin idrett uten også å måtte organisere den. Dette fungerte en viss tid, men allerede på årsmøtet 1990 ble prinsippet frafalt. Jeg ble leder og var det fram til 20.3.1995 da Terje Risvoll overtok styringen. Fra 01.02.2007 har Lars Sigve Søndenå vært leder. Vi har altså gjennom vår klubbhistorie brent av 4 ledere.

Tursykling vvs konkurransesykling

Sauda Sykkelklubb har først og fremst vært en klubb for godt voksne tursyklister selv om det ikke har vært et uttalt mål i seg selv. Det har bare blitt slik at vi har dyrket oss selv, og hvorfor ikke? Og vi har hatt mange gode syklister som har fått prøvd seg og hevdet seg bra på ulike ritt rundt hele landet. Mange har i årenes løp siden 1983 også gjennomført Trondheim-Oslo til dels med gode resultater. Men vi har også hatt aktive ryttere med A og B lisenser. Særlig må nevnes våre to talenter Harald Bryne og Øyvind Dybing som gjorde seg bemerket på landsplan og utover det. At en liten klubb som Sauda Sykkelklubb på kort tid hadde to slike talenter som ville opp og fram, kostet klubben mye i kroner og ører. Det er en realitet at i de perioder Harald og Øyvind var mest aktive, gikk 70-80 prosent av vår økonomi til å drifte den ene utøveren. Vi klarte faktisk ikke å ”fø” på de og de måtte ut til andre større klubber i Norge for å få utviklet seg. Det er selvfølgelig et paradoks at klubber ønsker å få fram talenter og ”vokse” med dem, men når de dukker opp, er de til bry! Ser bl.a. at også Stegaberg har måttet eksportere unge Sven Erik Bystrøm til Stavanger for at han skal få en utprøvd sitt talent.

Det må nevnes at vi i noen år også hadde en BMX-gruppe hvor Olav Ingar Bjelland var leder i noen år. Banen som lå tett ved siden av Saudasjøen camping, hadde klubben laget på dugnad og med noe tilskuddsmidler fra kommunen. BMX ble aldri noe suksess for oss og avled en stille død. Nå er banen helt jevnet med jorden og tatt i bruk som del av Saudasjøen camping.

Antall medlemmer

i sykkelklubben har variert fra bunn på 22 og til ca. 50 medlemmer gjennom de første 20 årene. Men så tok det helt av i 2007 da vi fikk registrert 97 medlemmer. Kan det ha sammenheng med skifte av leder? I alle fall må det meste tilskrives den generelle interessen for sykkel som jo varierer i perioder.  Dette gjenspeiles gjerne i medlemstall og antall deltakere på ritt. De to siste årene har også sykkelsporten vunnet mange nye tilhengere som skyldes stor medie-/TVdekning fra de store klassikerne. Altså, PR hjelper.

Våre arrangement

At turrittet Haugesund-Sauda skulle bli den klassikeren den er blitt, ante selvfølgelig ikke jeg da ideen ble født i 1986. Den gangen var det også liv i Haugesund Cykleklubb, og jeg hadde hatt samtaler med daværende leder Ånund Lodden om at Haugesund-Sauda kunne være et fellesprosjekt. Den 25.02.87 skrev jeg på vegne av Ny Von, sykkelgruppa til Haugesund Cykleklubb og hadde skisse til arrangement klart, tidfestet til lørdag 30.05.87. Foruten turrittet planla vi også gateritt i Sauda den påfølgende dagen.  Haugesund Cykleklubb trakk seg med begrunnelse at de ikke hadde folk å sette inn. Ja vel, da stod vi alene om prosjektet, men ritt ble det, også gateritt.   Vi hadde 38 startende i turrittet som Ole Christensen vant knepent foran Oddas/Røldals store sykkeltalent Arild Hamre. Tid:  3.07.55 – sammelikna med 2.43.26 fra 2008 (24,5 min. forskjell). Gaterittet ble vunnet av Ståle Eriksen, Karmøy CK etter en dramatisk avslutning hvor Ole Christensen veltet og sannsynligvis mistet seieren.

I 1988 var Sauda Sykkelklubb for første gang arrangør av Haugesund – Sauda, men rittet gikk i Ny Von sitt navn og med medaljer og premier fra Ny Von. Dette var en avtale som Sauda Sykkelklubb hadde med Ny Von, der det også står at: ”Fra 1989 og inntil videre, arrangerer Sauda Sykkelklubb forannevnte ritt under Saudadagene i eget navn og regi.”  Det betød selvfølgelig at Ny Von forbeholdt seg eierskap til arrangementet i fall det ble blåst liv i sykkelgruppen og Ny Von igjen kunne ta rittet tilbake til klubben. Nå er mer enn 20 år gått, og etter sedvanerettsreglene har nok Sauda Sykkelklubb eierskapet til arrangementet!

Utenom lokale ritt som Saudasjøen Rundt, vår- og høstkaruseller, temporitt, bakketempoer, et klubbmesterskap i 1989 med Jarle Handeland som eneste kårede klubbmester så langt, har vi arrangert KM i 1991 og 5 cup-ritt h.h.v 1995. 96, 97, 98 og 99 der bl.a. Thor Hushovd deltok. Han har som kjent rekorden fra Sauda til Breiborg på vel 41 min. Etter å ha passert 2000-tallet er det stort sett bare Haugesund-Sauda vi har arrangert. De to siste årene har tempoløypa igjen vært i bruk til trening, men ikke som registrert ritt.

Framtiden

Som kjent er framtiden vanskelig å spå. Det er jo slik at en hver idealistisk organisasjon er avhengig av entusiastene og ildsjelene. Så lenge disse finnes, så vil selvfølgelig klubber bestå, spørsmålet er bare hvor mye de som står i bresjen brenner for saken, og for vår del for sykkelsporten. Samtidig må det i tillegg finnes noe organisasjonstalent og evne til styring. Gjennom de snart tretti årene jeg har vært med, så har vi som har styrt ballet vært en herlig blanding folk med ulike egenskaper som har utfylt hverandre på en utmerket måte. Det har inspirert meg til fortsette og fortsette og ikke gått helt tom. Toleranse for fargerikdom i det en tror bare er svart/hvitt, er viktig, men de grunnleggende forutsetningene for gruppeidentitet må finnes, altså at det enkelte medlemmet har en medeierskap til klubben (vi-følelse) og er tilfreds av å være i klubben og samtidig er stolt av det. Å kunne skape slik følelse synes ikke jeg selv jeg maktet på skikkelig vis. Men den nye lederen synes å være inne på rett spor nå og klubben kan fenge enda flere. Imidlertid er ikke målet å være størst, men best (kvalitet framfor kvantitet)! Jeg håper Sauda Sykkelklubb er liv laga også for de neste 30 årene.