1. Joachim Andersen           13.50
  2. Cato S Karbøl                    14.04
  3. Arne Sørensen                  14.36
  4. Kjetil Søndenå                  14.56
  5. Kjetil Mæhle                     16.08
  6. Geir Bjørstad                    17.20