For å få til et sikkert sykkelritt også I år trenger vi vakter plassert I slutten av løypa, I hovedsak fra “Manillasvingen” og til målgang. Det vi trenger er voksne som sørge for at det ikke kommer uvedkommende inn I løypetraseen. Vaktene møtes for å få tildelt plasser kl.12.10 lørdag 30.5. Deretter har de “fri”, og må møte på sin plass kl.13:15, og sørge for vakthold til ca. kl.15:00.

Så vi ber om at voksne personer, som ønsker å være vakter, og kanskje likevel skal være tilstede for å se på sykkelrittet, tar kontakt med Rolf Tore Valskaar på sms 90590231. Deres hjep gir oss mulighet til å arrangere et ritt med høyt nivå på sikkerhet.