Bergen – Voss 2013 arrangeres i år lørdag 1 juni. Gruppepåmelding er allerede startet. Erfaringsmessig har Sauda SK ikke hatt mange nok ryttere til en gruppe med samme tidsambisjon. Mange har løst dette ved å melde seg på en pulje som er dannet av en annen klubb, og hvor tidsambisjonen stemmer med ens egen. Det har fungert bra.

Individuell påmelding starter 27 januar, og mange puljer i rittet er ofte fulltegnet samme dag. Dette må hver enkelt rytter gjøre selv. Vi satser også i år på felles transport og overnatting, og vil komme tilbake praktiske ting rundt dette rett etter påmeldingen er startet 27 jan.