Vi prøver nå å få igang trening for ungdom mellom 13 og 16 år. Steinar Årthun har påtatt seg vervet som ungdomskontakt i klubben. I første omgang vil vi prøve å få et bilde over behovet. Vi ber derfor dere som har unger som er interessert ta kontakt med Steinar på mail saarthu@online.no  eller SMS på tlf. 95203906. Basert på mottatte tilbakemeldinger så vi vi forsøke å organisere opp et godt opplegg.