Vi minner om at alle syklister som tenker å ta buss ut om morgenen til start, må melde fra om det. Det gjør man på epost til aamda@online.no. Gjør det så snart som mulig! Det letter jobben vår hva gjelder logistikk, transport og avgjør om vi trenger en eller to busser.

Vi minner også om at alle som ønsker busstransport tilbake må registrere det når de melder seg på i EQ Timing.

De som har bestilt (eller straks bestiller) busstransport ut til start må levere sykkelen ved SI-Glass i Saudasjøen på fredag, mellom klokka 17.00 og 18.00.

I samme tidsrom kan man hente startnummeret sitt, også det ved SI-Glass.