Hei

Det er nå på tide å fornye medlemskapet i Sauda SK. All info knyttet til innbetaling ligger på nettsiden under fanebladet “Bli medlem”.

Ved behov for helårslisens, kan dere nå gjøre dette selv:

 Informasjon om helårs lisens 2016

Helårslisens fra Sykkelforbundet registrerer/kjøper du her: https://reg.eqtiming.no/?EventUID=21027

Har du problemer med å tegne/registrere så send en mail til: Lars.S.Sondena@saint-gobain.com