Hei.

Minner om årsmøtet førtskommende onsdag (30/4) kl. 19.00 på idrettsbrakka. Saksliste under:

Saksliste.

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskriv protokollen
 4. Behandle sykkelklubbens årsmelding
 5. Behandle sykkelklubbens regnskap
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 1. Vedta en handlingsplan for 2016
 2. Vedta ny lov (vedtekter) for idrettslag 2016
 1. Fastsette medlemskontingent
 2. Vedta sykkelklubbens budsjett
 3. Foreta valg av:
  • leder og nestleder
  • styremedlemmer og varamedlemmer
  • øvrige valg som følge av eventuelle endring etter § 12 pkt 9
  • Revisor
  • representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

 

NB! Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.