Monthly Archives: March 2016

Vi kjører også i år fire treningsritt som oppkjøring for Haugesund – Sauda, på følgende datoer:

Tirsdag 26 april – Tempo Birkeland – 18:00 – start ved Klima (Egne Hjem)

Tirsdag 3 mai – Tempo Birkeland – 18:00 – start ved Klima (Egne Hjem)

Tirsdag 10 mai – Tempo Birkeland – 18:00 – start ved Klima (Egne Hjem)

Torsdag 19 mai – Bakketempo Maldal – 18:00 – start Maldalskrysset

Hei.

Minner om årsmøtet førtskommende onsdag (30/4) kl. 19.00 på idrettsbrakka. Saksliste under:

Saksliste.

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskriv protokollen
 4. Behandle sykkelklubbens årsmelding
 5. Behandle sykkelklubbens regnskap
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 1. Vedta en handlingsplan for 2016
 2. Vedta ny lov (vedtekter) for idrettslag 2016
 1. Fastsette medlemskontingent
 2. Vedta sykkelklubbens budsjett
 3. Foreta valg av:
  • leder og nestleder
  • styremedlemmer og varamedlemmer
  • øvrige valg som følge av eventuelle endring etter § 12 pkt 9
  • Revisor
  • representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

 

NB! Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.

 

Under fanebladet Haugesund – Sauda på nettsiden ligger påmeldingslink og øvrig informasjon om rittet, som i år har 30 års jubileum. Meld dere på folkens !

Hei. Det er nåtid for innbetaling av medlemskontingent 2016. På fanebladet “Bli medlem” på nettsiden, så finnes all info om å bli eller fortsette medlemsskap.