Monthly Archives: November 2015

Frisk & Rask Treningsenter har hver onsdag kl 18.30 Styrketråkk 60 min med Paul Kåre. Sykkelklubben kommer ikke til å arrangere felles spinningtime inne I vinter, men oppfordrer de medlemmene som ønsker å trene sammen med andre syklister å benytte denne timen. NB. Deltagelse krever medlemsskap I Frisk & Rask treningssenter.

Sykkelklubben planlegger å bestille klubbklær I siste halvdel av januar. Vi legger opp til en prøvekveld tidlig januar.

Spre  budskapet, slik at vi når dem som ønsker å bestille. Vi kommer tilbake med tidspunkt på prøvekveld.